Haven - The Garden
1. udgave - 1st editionApril - 2. halvdel
Lidt forsinket er vi i gang med kartoffelbedet, presenningen er kommet af og de fæle kvikgræsrødder er på vej op. Tro mig, hårdt arbejde, men når det skal være uden gift, er der ingen vej uden om. En fræser ville blot hakke alle rødderne i endnu mindre stykker, der så alle ville spire og blive til endnu mere kvikgræs. Til højre er bedet renset og de tre første rækker kartofler i jorden. Fidusen med kartofler er at de, for det første jo bli'r så store at de skygger for evt. nye kvikgræs spirer, og at de skal hyppes, hvorved man får ram på endnu flere af rødderne.

April - 2nd half
A bit late, but now we're doing the potatobed. The tarpaulin has come of, and those nasty couch grass roots are on their way out. Hard work, believe me, but as we have chosen not to use pesticides, there's no other way. A tiller would just cut all the roots into smaller pieces that would soon sprout and then there would be even more couchgrass. Below the bed has been cleaned and the first three rows of potatoes are in the ground. The advantage of growing potaoes here is, that they will get big enough to shade for new couchgrass sprouts, and that they have to be earthed, which will get rid of even more of the remaining roots.

 

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

Mistbænkene er ved at blive fyldt.
Herunder er der majs, squash, porrene er kommet med ud, sammen med en solbær-salvie, der har overvintret indendørs.
Til højre er det tallerkensmækkere, nogle tiloversblevne tagetes (de andre hygger sig i drivhuset), spidskål og grønkål.

The gardenframes are getting filled.
To the right it's corn, squash, and the leeks have moved out, along with a black currant sage that has lived indoors for the winter.
Below it's nasturtium, some left over tagetes (the rest of them are having a nice time in the greenhouse), spring cabbage and kale.

Og så er der selvfølgelig det, der gror af sig selv

And then of course, the things that grows by itself

Og en chilli-peber, der har overvintret i fyrrummet.

Til venstre en judaspenge i blomst.

And a chilli pebber that has lived in the boiler room for the winter.

To the left it's "Money of Judas" blooming.

Forresten - BTW