Køkkenhaven 2

The Kitchengarden 2

Haven - The Garden
Maj 2000 - May 2000

 

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

 

Så er vi ca. midt i maj. Det går virkelig stærkt nu, spirer og planter alle vegne. Stativerne til agurker og tomater er sat op, og porrerne står og venter på at blive plantet ud.

App. in the midst of may. Now it's developing real fast everywhere. Rests for the tomatoes and cucumbers are up, and the leeks are out, waiting to be transplanted.

Grønkålen fra sidste år blomstrer, kartoflerne stikker hovederne op, og der mangler kun at blive ordnet et bed mere.

The kale from last year is blooming, the potatoes are coming up, and just one more bed to go.

Her er squash'ene netop blevet plantet. Bagved mistbænken anes de første radiser, -nu lidt større og næsten klar til at spise. Det tomme bed forrest venter på kompost og på porrerne.

The zuchinis have just been planted. Behind the garden frame the first radishes are getting bigger and are almost ready to eat. The empty bed in the front is waiting for compost and for the leeks

Langs hækken er der plantet lave solsikker og sået blå hør. Katten boede her, da vi flyttede ind, hun hedder Mulle.

Along the hedge I've planted low sunflowers and sown linseed. The cat lived here when we moved in, her name is Mulle.

En lidt anden vinkel.

A bit different angle.