Forhaven

The Frontyard 

Haven - The Garden
Maj 2000 - May 2000

 

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

Umiddelbart er der måske ikke så meget at se her, men alligevel er det ret hyggeligt med alle de store træer og buske. De første par år havde vi bede med blomster langs hækken, men det holdt desværre ikke. Der stod en del syge elm i hækken, og muligvis blev jorden for sur efterhånden som de smed alle de visne blade. Jeg ved ikke om den terori holder, men i hvertfald døde alt, og vi besluttede at fjerne al elm, før vi igen forsøger at anlægge bede.

Nothing much to look at perhaps, but rather nice anyway, with the big trees and bushes. For a couple of years we had flowerbeds along the hedge, but for some reason they didn't last. There was a good deal of sick elm in the hedge, and maybe the dirt got too sour because of all the dead leaves. I don't know if that's actually what happened, but everythig just died, and we decided to get rid of all the elms before trying flowers there again.

Græsset har fået lov at gro, dels for at sætte frø, dels for at det, når det bliver slået, kan bruges til jorddække i køkkenhaven. Til højre ser du en af de virkeligt smukke buske i forhaven, en stor jasmin. Den er omkring 2.5 m høj og dufter helt fantastisk når den blomstrer.

The grass has been alowed to grow long partly to set seeds, partly because then, when it's cut, it can be used in the kitchengarden for ground cover. Above is the huge jesmine, -about 2.5 meters high. It smells just gordious when blooming.