Dejligt Ukrudt!

Lovely Weeds!

Haven - The Garden
Maj 2000 - May 2000

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

 

 

Bunker af dejligt ukrudt

Heaps of lovely weeds

Og hvorfor er det så så dejligt med alle disse brændenælder, svalderkål og skarntyder?
Jo, altså, ud over dejlig brændenælde suppe, te og de årlige skvalderkåls frikadeller, så er de også ganske u-undværlige til kompostbunken.

And why then, are all those stinging nettles, gout weeds and hemlocks so lovely.
Well, besides the lovely nettle soup and tea, and the yearly gout weed meatballs, they are also absolutely indispensable for the compost.

Planter og grøntsager har brug for næring, for at vokse, og i den økologiske have har man derfor brug for ganske meget kompost, hvis man ikke har husdyr. Her er vores "kompost-fabrik"

Plants and vegetables needs nutrients to grow, so in an organic garden you'll need lots of compost, if you don't have animals around. This is our "compost-factory"

Først et godt lag ukrudt, 10 -20 cm. Hak det evt. lidt i stykker med spaden.

First a pile of weeds, 10 - 20 cm. It can be a good idea to chop it somewhat.Det næste du har brug for er noget, til at tynge det lidt ned. Husdyr gødning er godt, især hestemøg, men man kan også bruge f.eks jord, eller som her, opgravede græstotter.

Then you'll ned something to weigh it down. Manure is great, especially from horses, but you can also use plain dirt, or like here, turfs.De ikke omsatte dele sies fra.

The non-decomposed parts gets filtered off.

Omsætningen varer fra 2-3 måneder til et år, alt efter indhold og vejrforhold. Det kan være en god ide at vande bunken. De ikke omsatte dele kan være med til at starte en ny bunke, eller kan f.eks bruges til jorddække i køkkenhaven.

The decomposition time varies, from 2-3 months to a year, depending on content and weather. It can be a good idea to pour on some water. The non-decomposed parts can be a good start for a new pile, or used for ground covering in the kitchen garden.Jorddække omkring
spidskålene

Ground cover around the
spring cabbage


Der er flere fordele ved at bruge jorddække mellem planterne i køkkenhaven. Det holder ukrudtet nede, holder på vandet og varmen, og forhindrer skadedyr i at lægge æg ved planternes rødder. Du kan også bruge græs- eller hæk afklip.

The advantages of covering the ground between the vegetables are several. It keeps the weeds away, preserves the moist and the temperature, and prevents insects from laying eggs at the roots. Hay or cut-off from the hedge are also very usefull.