Julesiden på Nehaia.dk

Sidens historie i korte træk.

Oprettet 14. December 1998. Oprindeligt som en personlig Julehilsen til venner og bekendte verden over.

Den oprindelige side er desværre gået tabt - overskrevet med siden, der nu indeholder Julekortet fra 1999.
Kortet fra 1999 var lidt en tilfældig joke. Jeg havde lånt et digitalt kamerea, og der var lidt sne, der på taget af Neptuns Træværksted

Jeg var i gang med at scanne kravlenisser, for sjov, og for at vise dem til en ven i Californien, og så fik jeg den ide at sætte en på taget.

Og så tog den ene Jul den anden, og det blev en tradition med nye Julekort og nye Julebaggrunde hvert år.

Glædelig Jul fra Nehaia.dk

The Christmas Page @ Nehaia.dk

Page history in short.

First launched December 14th 1998. Originally as a personal Christmas Greeting for friends and aquaintants over the world.

The original page unfortunately is lost. Overwritten with the page that now contains the Christmas Card from 1999. That card was meant as a joke really. I'd borrowed a digital camera, and there was a bit of snow on the roof of Neptune Woodworkshop.

I was scanning Pixie's, for fun, and to show to a friend in California, and I got the idea to put one on top of that roof.

Christmas by Christmas it became tradition with new Christmas Cards and Christmas Backgrounds every year.

Merry Christmas from Nehaia.dk

Dalende sne leveret af Sasa Skevin

Falling snow provided by Sasa Skevin