Køkkenhaven 1

The Kitchengarden 1

Haven - The Garden
Maj 2000 - May 2000

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

Sidste halvdel af april og første halvdel af maj var jo flot, med masser af sol og varme, så nu begynder det så småt at ligne noget. Kartoflerne er lagt og der mangler kun at blive ordnet nogle få bede.

Last half of april and first half of may was very nice, with lots of sun and warm weather, so now it's starting to look like something. The potatoes are done, and just a few beds left to do.

 

 

I mistbænkene er der fart på.

In the gardenframes there's growth.

De første radiser på vej op

The first radishes sprouting

Grønkålen er blevet plantet ud og er i god vækst

The kale has been transplanted and is in good growth

De første solsikker er kommet ud af mistbænken og priklet i større tørvepotter

Some of the sunflowers are out of the gardenframe and have been transplanted into bigger peat pots

Vi har bunker af dem i år og nyder dem i fulde drag

We have tons of these this spring, and they're just gordious

Sådan ca. de eneste blomster at se i forhaven

Just about the only flowers in the frontyard

Frø Mor :-)

Frog Mom :-)

Maj 2 - May 2